Wondermiddel of inspanningsgevoelig

Al geruime tijd woedt er binnen onderwijskringen een discussie over het gebruik van tablets als leshulpmiddel. Op de in januari gehouden Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling waren Maurice de Hond en Johan Hof de voortrekkers van een bredere en doordachtere implementatie van tablets. Beide zijn voorstanderds van het gebruik van tablets omdat dit volgens de twee specifieker en meer op de leerling toegespitst onderwijs kan bieden. Tablets stellen leerlingen in staat om zich op eigen tempo te kunnen ontwikkelen. Een goed gebruik van tablets en het ontwikkelen van goede apps vereist volgens de twee een ander lessysteem dan het klassikale. Die verandering is nodig om aan de eisen te voldoen die een van computers doordrongen samenleving aan haar inwoners stelt. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk en zijn tablets dan echt zo handig bij het lesgeven.

Tablets als leshulpmiddel maakt verwachting niet waar

Ondanks dat de voordelen van tablets niet al te moeilijk te beargumenteren zijn is de tablet tot nu toe als leshulpmiddel namelijk niet helemaal geslaagd te noemen. Het aan de Universiteit van Amsterdam gelinieerde Kohnstamm Instituut heeft vier onderwijsapps onderzocht. Daarbij kwam aan het licht dat er bij slechts een van de vier apps sprake was van een hoger leerplezier bij de leerlingen dan andere lessystemen. Ondanks de vurig beargumenteerde meningen van de voorstanders blijken de voordelen in de praktijk dus niet zoveel groter te zijn. Het gebruik van tablets valt of staat namelijk met de manier waarop ze gebruikt worden. Lesgeven blijkt dus niet slechts afhankelijk van de vorm maar blijft vooral ook een inhoudelijke zaak.

tablet-onderwijs-600x350

Technologie alleen niet genoeg

Het gebruik van tablets of elke andere informatie en communicatie technologie alleen is dus niet genoeg om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren. Een tablet in deze is dus een middel tot en niet zozeer een doel op zich. Als bij de implementatie van tablets in het onderwijs niet grondig nagedacht wordt over de manier waarop is elke poging gedoemd te mislukken. Daarom is het zaak om die implementatie breder aan te pakken en ook het ontwikkelen van specifieke leer apps te stimuleren. Ook het creëren van lesprogramma’s waar de tablet centraal staat en hoe die past in de andere gebruikte tabletloze lesprogramma’s is van belang. De manier waarop er wordt lesgegeven is dus altijd afhankelijk van wat er wordt lesgegeven.

0

Tags: , ,