Over Ditisberry.nl

Ditisberry.nl is een weblog over alle ontwikkelingen op internet: technologie, nieuws en social media. Berry volgt alles op dit gebied en houdt je via dit platform op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Berry struint doorlopend het net af op zoek naar de nieuwste snufjes op het gebied van internet en deelt deze via de website.

Waarom deze site?

Internet is tegenwoordig het belangrijkste platform dat er is. Alles gebeurt tegenwoordig online, van winkelen tot films kijken en van belastingaangifte doen tot muziek streamen. De internetwereld is continu in beweging en er zijn constant nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, nieuwtjes en social media, die tegenwoordig een belangrijke rol hebben op het net.

Wat kun je verwachten op deze site?

Alles wat zich afspeelt op het internet. Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen? Wat kunnen we voor vette ontwikkelingen verwachten in de (nabije) toekomst? Welke app móét ik op mijn telefoon hebben? Welke software mag zeker niet ontbreken op mijn laptop? Enzovoort enzovoort. Ook wordt er aandacht besteed aan onderzoeken naar het gedrag van mensen op het web en aan online marketing.

Doe er je voordeel mee!

Dat jullie deze blog allemaal lezen, is natuurlijk leuk. Maar het is nog veel leuker als jullie er iets mee doen. Alle tips die op deze website voorbij komen, kunnen je internetgebruik leuker of beter maken. Laat je informeren en overtuigen!

0